Зло и избор

Може да не знам всичко за Украйна и конфликта там. Може да не знам всичко за Израел и конфликта им с Палестина. Но, мама му стара, виждам Злото и без всичкото това тайно познание и това ми стига! Да, сигурно някой с големи познания би могъл да каже преди 80 повече

Глупакът Андрей Райчев в 7/8

В интервю по 7/8 глупакът Андрей Райчев твърди, че прогрес няма. Това е самоочевидно малоумие, но все пак да вметна, че цялото научно познание през Средновековието и преди него е могло да се побере в една неголяма библиотека от няколко хиляди ръкописа, част от които, наред с текстове с полуадекватно повече

Ентропия

Някой си Емануил – непозната за мен проницателна личност във Фейсбук, която беше коментирала един пост на също така непозната за мен русофилка (“Защо само Южна Украйна???”) с краткото и ясно “Малоумна патка” – ме провокира да допълня под неговия коментар следното: “Емануил беше изчерпателен, но, все пак, да поясня повече

Елиас и Бурдийо: конфигурационен модел и модел на полетата

Кой е действителният обект на изследване на социологията – отдленият индивид или групата, “обществото”? Това е въпрос, касаещ същността и възможността на самата наука. Без ясен отговор на този въпрос социологията трудно би могла да се определи като наука, трудно би могла да положи собствените си граници. Тук ще се повече