Октомври е вече. Усети ли …

*** Октомври е вече. Усети ли чудната ласка на момчето от есен? Октомври е вече. Изплете ли за първия дъжд от коприна въжета? Октомври е – време за вино и непохватни куплети. Октомври е вече. Едно момче те прегърна със есен. Усети ли?

Споменът от лятото догаря без следа …

*** Споменът от лятото догаря без следа, във зимното огнище косата му е сива. Последните лъчи пробождат този свят, разкъсват нещо в мен…И боли… Северният вятър донася само страх. От тъмното безброй ръце към мене се протягат. Дали ще има утре? Аз чакам твоя глас да стопли моя сън…Вън вали… повече

Безкрайно нежна тази нощ ни кани …

*** Безкрайно нежна тази нощ ни кани да потанцуваме под жълтите реклами най-прелестния валс. Със длани, лепнещи от топло и възбуда, да превърнем тази нощ във чудо, най-древната магия да направим, да се стопим… А после да забравим.