Черната котка извива гръбнак …

*** Черната котка извива гръбнак – лъскава козина, дяволски нокти. В полунощ посрещни ме на мраморен праг, отведи ме далече от черната котка. Победени царе ще отворят за нас своите замъци – празни и мрачни. Две очи ще проблеснат за миг. Зелени. Като древно проклятие.