Езикът като терапия

Езикът е универсален инструмент. В ежедневието езикът задоволява нуждата от обмяна на информацията между хората. На едно друго ниво езикът може да бъде и средство за изразяване (изговаряне, споделяне) на емоции. Езикът е и изразно средство в поетичното изкуство. Може ли обаче езикът да лекува и как става това? Тук повече