Безкрайно нежна тази нощ ни кани …

*** Безкрайно нежна тази нощ ни кани да потанцуваме под жълтите реклами най-прелестния валс. Със длани, лепнещи от топло и възбуда, да превърнем тази нощ във чудо, най-древната магия да направим, да се стопим… А после да забравим.

Една по една …

*** Една по една угасват звездите, открили най-после своето предназначение… Лека нощ, моя мъртва любов, моя мъртва надежда, мое мъртво спасение!

Черната котка извива гръбнак …

*** Черната котка извива гръбнак – лъскава козина, дяволски нокти. В полунощ посрещни ме на мраморен праг, отведи ме далече от черната котка. Победени царе ще отворят за нас своите замъци – празни и мрачни. Две очи ще проблеснат за миг. Зелени. Като древно проклятие.