***

Черната котка извива гръбнак –
лъскава козина, дяволски нокти.
В полунощ посрещни ме на мраморен праг,
отведи ме далече от черната котка.

Победени царе ще отворят за нас
своите замъци – празни и мрачни.
Две очи ще проблеснат за миг.
Зелени. Като древно проклятие.