***

“Pay the price for ignorance, praise the glorious race of rats …”

Това е царство, царство на мълчание,
в което думите са празни приказки –
смехът напомня отдалече на ридание,
където няма спомен за красиви стихове.

И всички тук са само очертания –
безформени, безлики и безплътни…
Това е царство, царство на мълчание,
в което оцеляват само сиви плъхове.