***

Не виждаш ли на облака измамата,
когато преминава над дърветата –
неясна форма и едно съзнание,
което движи в кръг планетата?

Очите се захранват от стихиите,
поддържат този свят, за да не падне.
Без тях сме нищо, прах… Не виждаш ли
измамата, която трябва да откраднем?