***

Една по една
угасват звездите,
открили най-после
своето предназначение…

Лека нощ,
моя мъртва любов,
моя мъртва надежда,
мое мъртво спасение!