***

Въглените парят във очите ми
и осветяват стръмната душа на склона,
където блясъкът им е храна за призраци,
а формата им реже като огън.

Искрите им по камъни нащърбени
чертаят звездния атлас на дните ни.
Небето свива се във шепа въглени.
Вселената се слива със чертите ми.