Музика, текст, акустични китари, вокали, видео: Пламен Сивов
Аранжимент, барабани, бас, клавишни, смесване, мастериране: Калин Сивов
Песента е от албума “Ниско летиш” (2014) – https://plamensivov.bandcamp.com/album/flying-low
Facebook: http://www.facebook.com/pksivovi

Спомен за битка

Там, където бушуваше битката с алени пламъци,
вечер дрезгаво вие към дюните старият кладенец –
в гърлото кост е заседнала – жълта и тежка –
и припомня си нямото дъно гласовете човешки.

Мъдро диша смъртта притаена и слуша напрегнато
как пулсира живот в разширените вени на времето.
Падат крепост след крепост, край дръвника мълчат оцелелите.
От срама ще поникне позор, от позора – победа.

В триумфални венци ще се спъват коне, ще затъва пехотата,
а земята ще дъвче потта на тръбите и сълзите на робите.
Уморен ще застане водачът на мястото почетно,
ще беседва умът му с върхове горделиви и отчаяни пропасти…

***

Там, където сухият кладенец помни на живите пръстите,
всяка вечер безмилостно спускат се хладни отсъствия.
Там, където славната армия мина със тропот и блясък,
само каменни лъвове плачат със сълзи от пясък.